Motivació i Objectius

 

Les Jornades de Lingüística Catalana a Viena tenen com a objectiu el foment de l‘estudi teòric del català més enllà del seu àmbit geogràfic. Les Jornades pretenen a més, crear nous lligams i aprofundir les connexions ja existents entre la comunitat lingüística austríaca i les universitats dels Països Catalans. Un objectiu de les Jornades és fer aportacions importants a la discussió teòrica i així promoure el rol del català dins de la lingüística formal. Una ambició particular és també l’integració de noves generacions d'investigadors en la recerca de la llengua catalana. Les Jornades així fomentaran la visibilitat del català en l’àmbit acadèmic general i dins del discurs teòric de la lingüística.