Programa

ROM 14 - Institut für Romanistik
Universitätscampus AAKH
Spitalgasse 2 - Hof 8
A-1090 Wien
Organització:
Monja Burkard
Anna Kocher

divendres, 15 de novembre 2019

10:00

inauguració

10:15

Teresa Cabré
Estructura morfològica i evolució dels clítics de datiu en català

11:15

pausa cafè

11:45

Anna Pineda
Qüestions controvertides de la morfosintaxi catalana actual: del doblat de clític al marcatge diferencial d’objecte

12:45

dinar

14:00

Monja Burkard, Amelia Jiménez-Gaspar
L‘ús dels clitics pronominals a la varietat balear: síntesi d‘un estudi multidimensional

15:00

pausa cafè

15:30

Susann Fischer
On experiencer doubling in Catalan and Spanish

16:30

Antonio Fábregas
The definiteness effect in Catalan and Spanish: same principle different parametrisation

19:30

sopar social

 

patrocinat per l'Institut Ramon Llull