Call for Papers

The fourth edition of the Jornades de lingüística catalana a Viena will take place on June 20 – 21, 2022 at the University of Vienna and will have as its main topic “Catalan semantics and pragmatics”.

People interested in participating with a talk can send an anonymous abstract (max. 500 words plus references; in Catalan or English) to the following e-mail address: publication_jornades.ifr@univie.ac.at

Submission deadline: April 30th, 2022
Notification of acceptance: by May 10th, 2022.

We are interested in theoretical as well as empirical approaches to Catalan semantics and pragmatics. Abstracts may also address interface phenomena with other components of grammar and take a cross-linguistic approach comparing Catalan to other languages.

----------------------------------

La quarta edició de les Jornades de lingüística catalana a Viena tindrà lloc els dies 20 i 21 de juny de 2022 a la Universitat de Viena i tindrà com a tema principal “Semàntica i pragmàtica del català”.

Les persones interessades a participar-hi amb una xerrada ens poden enviar un resum anònim (màx. 500 paraules i les referències; en català o anglès) a la següent adreça de correu electrònic: publication_jornades.ifr@univie.ac.at 

Data límit de presentació: 30 d’abril de 2022
Notificació d’acceptació: 10 de maig de 2022.

Estem interessats en treballs teòrics i empírics sobre la semàntica i la pragmàtica del català. Els resums també poden tractar fenòmens d‘interfície amb altres components de la gramàtica catalana i/o adoptar una perspectiva comparativa amb altres llengües.